Stacks Image 262070

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Skede kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Skede kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skede kyrka - från medeltiden till år 1977”. Hans Nilsson.
Muntlig information.

Gps: 57.4720,15.1762

Stacks Image 262059