Stacks Image 262060

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Nye kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Nye kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Pdf: ”Nye kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum. Mattias Sörensen 2006.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Nye kyrka och församling”. Hilding Bjurgert 1973.
Muntlig information

Gps: 57.3228,14.3398

Stacks Image 262044