kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vetlanda kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Nye kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Nye kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum. Mattias Sörensen 2006.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Nye kyrka och församling”. Hilding Bjurgert 1973.
Muntlig information

Gps: 57.3228,14.3398

Stacks Image 262044