Stacks Image 262058

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Sävsjö kommun
Hjärtlanda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hjärtlanda kyrka

Framtagen av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Sävsjö kyrkliga samfällighet.
Bok: ”Bönehus och kyrkor i Sävsjö kommuns nio socknar”. ISBN 91-972326-7-X
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet”. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3483
Pdf: ”Hjärtlanda kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson Jönköpings Läns Museum 2009.

Gps: 57.3556,14.6813

Stacks Image 262032