Stacks Image 262115

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Nässjö kommun
Bringetofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bringetofta kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Nässjö pastorat.

Källor:
Webb: Bringetofta församling.
Pdf: ”Bringetofta kyrka - kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2007. Anders
Franzén.
Pdf: ”Bringetofta kyrka - antikvariat rapport”. Jönköpings Läns Museum 2013. Anders Franzén.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Småländska kulturbilder 1995 - från kyrkans värld”. ”De medeltida målningarna i Bringetofta kyrka”. Marian Ullén.
ISSN 0347-917X
Bok: Bringetofta förr och nu”. ISBN 978-91-633-9696-0
Häfte: ”Bringetofa kyrka”. Georg Fors.
Häfte: ”Bringetofta kyrka i Västra Njudungs kontrakt i Växjö stift”. 2006.

Gps: 57.4448,14.6185

Stacks Image 262109