kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Nässjö kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Bodafors kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Moderna kyrkor i Sverige”. Helena Lind & Bert Leandersson. ISBN 978-91-7843-493-0
Pdf: ”Bodafors kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson Jönköpings Läns Museum 2007.


Gps: 57.5046,14.6966

Stacks Image 262059