Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Nässjö kommun
Bodafors kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bodafors kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Moderna kyrkor i Sverige”. Helena Lind & Bert Leandersson. ISBN 978-91-7843-493-0
Pdf: ”Bodafors kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson Jönköpings Läns Museum 2007.

Gps: 57.5046,14.6966

Stacks Image 262059