Stacks Image 262120

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Björkö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Björkö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.
Källor:
Folder: ”Välkommen till Björkö kyrka”.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland” Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin 1993. ISBN 91-7192-821-9
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Björkö kyrka. Byggnadsvårdsrapport”. Jönköpings länsmuseum. Mattias Sörensen 2007.

Gps: 57.5159,14.9062

Stacks Image 262114