Stacks Image 262035

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Annerstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Annerstads kyrka


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. ISBN 91-89285-00-X
Bok: ”Våra kyrkor.” Klarkullen förlag. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.7604,13.7214

Stacks Image 262014