Stacks Image 262105

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Ryssby kyrka Kronobergs län

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Ryssby kyrka Kronobergs län

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Ryssby pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Ryssby kyrka - kyrkobeskrivning”.

Gps: 56.8649,14.1616

Stacks Image 262089