Stacks Image 262010

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Nybro kommun
Örsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Örsjö kyrka

Producerad av Christer Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: ”Fyrtio år sedan kyrkan i Örsjö brann”. Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 17 april 2014. Ann-Heléne Thörning.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”Örsjö kyrka - Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan.” Magdalena Jonsson. Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 2006.

Gps: 56.7001,15.7527

Stacks Image 261996