kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Nybro kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Örsjö kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Även foto av G Blidö och L Carlsson finns med i filmen.

Källor:
Webb: ”Fyrtio år sedan kyrkan i Örsjö brann”. Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning 17 april 2014. Ann-Heléne Thörning.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”Örsjö kyrka - Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan.” Magdalena Jonsson. Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 2006.

Gps: 56.7001,15.7527

Stacks Image 261996