Stacks Image 262069

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vaggeryds kommun
Åkers kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Åkers kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland”. ISBN 91-7192-821-9
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1985. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Mellan Här och Rasjön” Årsskrift 1995.
Pdf: ”Åkers kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum. Mattias Sörensen 2006.

Gps: 57.3799,13.9955

Stacks Image 262062