Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Växjö domkyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Växjö domkyrka


LÄS OM KYRKAN

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Växjö.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län1998 ISBN 91-89285-00-X
Bok: ”Växjö domkyrka i nutid och historia”. Anita Liepe och Anneli Wirdenäs. ISBN 978-91-85527-24-3
Folder: ”Altarskåpet i Växjö domkyrka”.
Folder: ”Ett besök i Växjö domkyrka”.

Gps: 56.8774, 14.8118

Stacks Image 262068