Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Värnamo kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Värnamo kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Värnamo pastorat.

Källor:
Webb: Värnamo pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”En bok om Värnamo kyrka”. Bo Thomée 1950.

Gps: 57.1840,14.0484

Stacks Image 262069