Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Voxtorps kyrka Kalmar län

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Voxtorps kyrka Kalmar län

Filmad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Voxtorp kyrkogård - kulturhistorisk inventering”. Kalmar läns museum 2005 Cecilia Ring.
Bok: ”Det medeltida Småland”. Martin Hansson ISBN 978-91-85377-93-0-0
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.5387, 16.1410

Stacks Image 262068