kyrkor i Växjö stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Gislaveds kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Villstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Länsstyrelsen Jönköpings län.
Pdf: ”Arkeologisk förundersökning - Grundmur Villstad kyrkogård”. Arkeologisk rapport 2005. Ann-Marie Nordman.
Pdf: ”Villstad kyrka - kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen 2006.
Bok: ”Villstad kyrka”. Uno Träff år 1970.

_____________________________


Hör om utvalda kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 57.2014,13.4471

Stacks Image 262066