Stacks Image 262090

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Villstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Villstads kyrka


Framtagen 2020 av Smedberg för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Länsstyrelsen Jönköpings län.
Pdf: ”Arkeologisk förundersökning - Grundmur Villstad kyrkogård”. Arkeologisk rapport 2005. Ann-Marie Nordman.
Pdf: ”Villstad kyrka - kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen 2006.
Bok: ”Villstad kyrka”. Uno Träff år 1970.

_____________________________


Hör om utvalda kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 57.2014,13.4471

Stacks Image 262066