Stacks Image 262112

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Tutaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Tutaryds kyrka


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Tutaryds kyrka. Karakterisering och kulturhistorisk värdering”. Smålands museum. Samuel Palmblad 2005.
Sammanställning från församlingen.

Gps: 56.8438, 14.0477

Stacks Image 262102