Stacks Image 262069

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vaggeryds kommun
Tofteryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Tofteryds kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”När Tofteryds kyrka byggdes”. Joel Andersson 1994.
Pdf: ”Tofteryds kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen 2006.

Gps: 57.4050,14.1899

Stacks Image 262062