Stacks Image 262069

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Tingsryds kommun
Tingsås kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Tingsås kyrka


Framtagen 2024 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Tingsryds pastorat.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland”. Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin 1993. ISBN 91-7192-821-9
Pdf: ”Tingsås kyrka - en introduktion”. Svenska kyrkan i Tingsryd.
Information från Per-Rune Svenson, Komminister i Tingsås församling i Tingsryds pastorat.

Gps: 56.5277,14.9735

Stacks Image 262062