Stacks Image 262125

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Södra Hestra kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Södra Hestra kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Pdf: ”Södra Hestra kyrka - kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2006. Mattias Sörensen.
Webb: Södra Ljunga församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.1221,13.2406

Stacks Image 262143