Stacks Image 262064

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vaggeryds kommun
Svenarums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Svenarums kyrka

Den första kyrkan här på platsen var en liten absidkyrka i sten, som troligen uppfördes i slutet av 1100-talet, och som förmodligen liknade de så kallade Nudungskyrkor som ännu finns på Småländska höglandet.

På kyrkogården har man sedan den första kyrkans tid begravt människor, och här vilar några av traktens adelsätter.

I slutet av 1700-talet flyttades den Stedska gravkammaren från den plats där kyrktornet nu står, till det då nyuppförda gravkoret som ligger strax intill kyrkan.

Exakt när den nuvarande kyrkan byggdes vet man inte. Bara att det skett någon gång mellan 1783 och 1814. Helt klart är att kyrkan uppförts i etapper och man vet med säkerhet att den står på samma plats som den medeltida kyrkan. Rester av denna kyrkas absid har påträffats i korsmitten.

Kyrkans gamla lillklockan som hänger i tornet är från den medeltida kyrkan. Om den stora kyrkklockan berättar sägnen att den hade en starkare klang är den största klockan i Uppsala domkyrka, och det påstås att man tvingades borra hål i malmen för att få ner styrkan på klockklangen.

Ett spår från den tidigare kyrkan på platsen finns i kyrkan sakristia, där vi kan se ett lejonhuvud i sten slukande en människa. Den anses stilmässigt tillhöra samma epok som domkyrkobygget i Lund, och troligen var lejonet placerat i absiden eller över huvudportalen på den medeltida kyrkan.

Vapensköldar finns på väggarna inne i kyrkan över inte bara släkten Stedt, utan vi kan här även se tavlor tillhörande släkterna Lewensten, Lood och Hillebard. Här finns också vapensköldar för Stierna, Stålhammar och Casper von Witten af Stensjö - alla ätter med anknytning till kyrkan.

Den malmkrona som hänger i koret är ett 1600-talsarbete och sägs komma från Riga, hemförd som krigsbyte av en av herrarna Hillebard.

I kyrkans mitt finns en unik klocka gjord av bonden Sven Holmqvist, och skänkt till kyrkan 1788.
Klockan visar tiden åt alla fyra väderstrecken och dessutom finns en klocka med samma urverk ute på kyrkans gavel mot öster.

När kyrkan i mitten av 1900-talet genomgick en omfattande restaurering, kom bland annat en ny dopfunt i sandsten på plats.

Predikstolen son var en gåva från familjen Stedt på Hooks herrgård är tillverkad 1792 av en lokal byggmästare vid namn Wennerholm från Långserum. En nära nog identisk predikstol finns i Rydaholms kyrka.

Altartavlan från 1808 är målad av Pehr Hörberg och föreställande "Jesu uppväckt ur sömnen, stillar vädret och havet”. Tavlan skänktes av bland annat vetenskapsmannen Andreas Svanborg i Uppsala, som var bördig från just Svenarum.
Pehr Hörberg brukade själv bestämma motiven på sina altartavlor. När han exempelvis skulle måla altartavlan i sin hemtrakt Virestad i södra Småland hade han blivit beordrad att måla motivet den yttersta domen, ett motiv som han inte alls var intresserad av. När han då presenterade en skiss som visade sockenstämmans medlemmar i helvetet, ändrade de sig snabbt och överlät till Hörberg att själv bestämma motivet - som istället blev ”Jesus lärer i templet”.
Nio år innan han målade tavlan som finns här i Svenarums kyrka hade han blivit invald i Konstakademin, och står i matrikeln upptagen som nummer 100 med den ovanliga titeln: ”Pehr Hörberg, Jordbrukare af bondeståndet, Kunglig Hof-målare”.

I sakristian finns för övrigt två små porträtt föreställande paret Andreas och Birgitta Svanborg, målade 1782 av Pehr Hörberg, till minne av att paret skänkte ett kalkkläde till kyrkan.

I sakristian finns också ett krucifix som hittats under kyrkans golv.

Kyrkan har tidigare varit svartmålad med förgyllda detaljer i all dess inredning, bänkar, läktarbröst, orgelfasad och predikstol. Som en påminnelse om detta har baksidan av orgeln fått denna tidigare färgsättning,
Det var inte ovanlig att kyrkor fick en sådan färgskala under sent 1800-tal, men Svenarums kyrkas inredning var svartmålad under i stort sett hela 1800-talet. Den målades redan 1806 och förblev så fram till år 1901 då den ommålades i ljusare färger.

Orgeln skänktes till kyrkan i slutet av 1700-talet av ägarna till Hooks bruk, landshövding Johan Axel Stedt med maka, Ulrika Ehrenpreus. Den 13-stämmig orgeln hade tillverkats av en av tidens främsta svenska orgelbyggare, Pehr Schörlin i Linköping.
Stacks Image 262044