Stacks Image 262056

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Sofiakyrkan Jönköping

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Sofiakyrkan Jönköping

Sofiakyrkan som har fått sitt namn efter kung Oscar II gemål drottning Sofia, invigdes den 8 april 1888 av biskop Johan Andersson. Planerna för en ny kyrka hade tagits redan 30 år tidigare, men det var från början oklart var kyrkan skulle byggas. Bland annat föreslog den plats där Pehr Brahegymnasiet i dag ligger, och det är därför gatan invid gymnasiet idag heter Kyrkogatan. Överintendentsämbetet i Stockholm hade utlyst en arkitekttävling, men alla de fem förslag som kom in förkastades och man gav istället uppdraget till en av sina egna arkitekter - professor Frans Gustaf Abraham Dahl, som bland annat ritat Kungliga Biblioteket i Humlegården och den första Mariahissen på Söder i Stockholm – samt en rad landsortskyrkor.

Platsen var egentligen i stadsplanen avsedd som ett torg under namnet Västra Salutorget, men här hade tidigare den så kallade ”gropen” legat, en medeltida vallgrav.

När Sofiakyrkan stod klar ansåg allmänheten att kyrkan var mörk, ful och dyster. Men man vande sig med tiden – och kyrkan anses nu vara en av de vackraste i trakten.

I början av 1950-talet skedde en stor renovering. Skisserna till ombyggnaden togs fram redan i början av 40-talet av Jönköping första stadsarkitekt Göran Pauli, men han omkom i en bilolycka innan arbetet hunnit komma igång. Hans kollega arkitekt Haakon Ahlberg fick då ta över och fullborda Paulis ritningar. Kostnadsförslaget var dock för högt och uppdraget gick istället till arkitekt Johannes Dahl i Tranås.
Renoveringen gick på drygt 700.000 kronor, mer än dubbelt så mycket som kyrkan kostade att bygga i slutet av 1800-talet. Man åtgärdade då bland annat ett akustikproblem. Först försökte man flytta fram predikstolen till den främsta pelaren i norra pelarraden. Man flyttade dock snabbt tillbaka predikstolen och lät istället installera ljudförstärkare bakom predikstolen och i koret.

Ett av korkapellen inreddes med bland annat en ny glasmålning som utformades av konstnären Knut Hallgren från Stockholm, som även ritade de nya ljuskronor som ersatte de ursprungliga.

Efter den inre restaureringen var det några år senare dags för den yttre. Det konstaterades att detaljutformningarna hade utelämnats av kostnadsskäl vid den ursprungliga byggnationen.
Samtliga fasader förnyades efter de ursprungliga ritningarna. Tornprydnaderna, förgyllning, ny utsmyckning över västerentrén och den nya varmare färgsättningen gav kyrkan en mera dominant bild i stadsmiljön.
År 2000 renoverades Sofiakyrkan åter utvändigt och 2005 invändigt.

Arkitekten Lars Stalin som fick ansvaret för kyrkans yttre restaurering i slutet på 50-talet gav Sofiakyrkan följande kärleksförklaring:
“Södra långsidan av Sofiakyrkan med stigande och fallande vertikaler är korsade av horisontella vilande band. Byggnadens detaljutformning med konteforter, gesimser, listband, rosfönster och annan dekor bildar skilda rytmer som summerar sig till en kristalls invecklade men logiska glitterverk.”

Inne i Sofiakyrkan finn en del sevärdheter, bland annat rosettfönstret som med det brinnande hjärtat och fåglarna anknyter till den heliga Franciskus. Under tidig medeltid låg ett Franciskanerkloster vid munksjön, helt nära nuvarande Rådhusparken.

De övriga glasmålningarna föreställer de heliga sakramenten och apostlarna Petrus och Paulus samt profeterna Moses och Elias. Målningarna utförde i M
ünchen av glasmåleriateljén F X Zettler, som var en av de största företagen i branschen med verksamhet både i Europa och i Amerika.

En uppsättning nattvardskärl i förgyllt silver är skänkta till kyrkan av Drottning Sofia.

Altaret som är helt i trä, har ett krucifix som är tillverkat på 1800-talet av bildhuggaren och skulptören Carl Johan Dyfverman, vars mest kända verk annars troligen är bronsportarna med bibliska scener till Lunds domkyrka.

Triumfkrucifixet i Sankt Peders kapell söder om koret har utförts av Eva Spångberg i Gamla Hjälmseryd strax utanför Vetlanda. Hon ville inte benämnas träsnidare utan kallade sig själv förkunnare i trä. Eva Spångberg har även skapat en Mariaskulptur, placerad på norra långhusväggen.

I norra tvärskeppet finns en oljemålning från 1600-talet, "Måltiden i Emmaus", inköpt i Rom. Även de vackra små silvertavlor som hänger runtom i kyrkan kallas "Via dolorosa", och föreställer Jesu vandring till Golgata är inköpta i Rom.

Dopfunten är skuren i ek 1908 av folkskollärare David Lindahl i Kosta, men har senare blivit något påbyggd.
Dopskålen skänkt av kopparslagare Hugo Wallgren.

På södra väggen i koret, intill dopfunten finns tre konstverk - som inte uppskattades av Länsstyrelsen. Att placera modern konst i en kyrka från 1800-talet slut gör man inte hur som helst. men de tre konstverken har ändå fått staman kvar i kyrkan. Motiven är ju trots alt bibliska: Pojke med fem bröd och två fiskar, Saackaios i trädet samt Den samariska kvinnan och Sykars brunn.

Kororgeln är byggd 2006 av Tostareds Kyrkorgelfabrik utanför Varberg, har 22 stämmor fördelat på 2 manualer och pedal och har en fasad ritats av Stockholmsarkitekten Ulf Oldaeus.

Den stora orgeln stod färdig 1967 och byggdes av Åkerman & Lunds nya Orgelfabriks AB i Knivsta, norr om Stockholm.
Orgeln som har 40 stämmor fördelat på 3 manualer och pedal, har en fasaden som är från en tidigare orgel som byggdes 1887 också av Åkerman & Lund.

I vapenhuset finns två stentavlor i svart granit med de tio budorden, skänkta av Jönköpings Stenhuggeri.
Stacks Image 262040