Stacks Image 262004

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Skärstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Skärstads kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Sockenkyrkan i Skärstad”.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundhh. ISBN 978-91-7527-100-2

Gps: 57.8819,14.3735

Stacks Image 261988