kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Skärstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Sockenkyrkan i Skärstad”.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundhh. ISBN 978-91-7527-100-2

Gps: 57.8819,14.3735

Stacks Image 261988