Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Sandviks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Sandviks kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Burseryds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Sandviks kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen 2006.

Gps: 57.1766,13.1582

Stacks Image 262077