Stacks Image 262058

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Rogberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Rogberga kyrka

Producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Rogberga kyrka 100 år Jubileumsskrift”. Carl Einar Johansson 1969.
Pdf: Rogberga kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Robin Gullbrandsson 2007.

Gps: 57.7332,14.2822

Stacks Image 262032