kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Jönköpings kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Rogberga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Rogberga kyrka 100 år Jubileumsskrift”. Carl Einar Johansson 1969.
Pdf: Rogberga kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Robin Gullbrandsson 2007.

Gps: 57.7332,14.2822

Stacks Image 262032