Stacks Image 262122

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Norra Hestra kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Norra Hestra kyrka

Församlingen har sedan gammalt tillhört Skara stift, trots att kyrkan ligger i Jönköpings län. Tidigare var församlingen annexförsamling till Stengårdshults pastorat, 1962 blev Norra Hestra huvudkyrka i pastoratet och sedan 2018 ingår kyrkan i Gislaveds pastorat i Växjö stift.

År 1540 omtalas kyrkan i Norra Hestra i Skara stifts jordebok, och 1619 härjades den föregående kyrkan på platsen av vårdeld, som ska ha anlagts av en fjortonårig son till bonden ”Erich i Bjersved Hulugård”. Han skänkte en ko till församlingen som ersättning för vad hans son ställt till med.

Den nuvarande kyrkan är uppförd i mitten av 1700-talet, eftersom den äldre kyrkan hade börjat förfalla och troligen också blivit för liten för den växande församlingen.
Men redan vid en biskopsvisitation 1798 föreslogs att den då nya kyrkan i Norra Hestra skulle rivas, och att man i stället skulle bygga en gemensam kyrkan med Valdshult och Öreryd. Detta gillades inte av församlingen.
I början av 1900-talet beslutades trots allt att kyrkan skulle rivas och en ny kyrka byggas, men också denna gång klarade sig kyrkan, och 1920 beslutade man sig för att istället renovera kyrkan.

Man har bland annat låtit ändra innertaket, och rester av de renässansmålningar som tidigare fanns i kyrkans tak hittar vi nu på kyrkans vind.

Kyrkans predikstol är från 1600-talet och fanns från början i kyrkan i Åsenhöga. Initialerna till de som en gång skänkte predikstolen dit finns fortfarande att läsa på sidorna. Det var kyrkoherden i Åsenhöga Birger Erlandsson Colliander och hans hustru Inger Björnsdotter, men hur den kommit hit till Norra Hestra vet men man inte.

Altartavlan i Norra Hestra kyrka, Kristus på korset, målades år 1766 av konstnären Detleff Ross, som också dekorerat korets tak. Där ser vi den Heliga treenigheten. Jesus håller ett kors i handen och fadern en kort stav, den helige ande är i form av en duva.
Ditleff Ross invandrade till Sverige på 1720-talet och kom troligen via Göteborg till Stockholm där han blev målarmästare 17
34. Han beviljades senare burskap som målare i Borås och ansökte 1739 att få ingå i Götheborgs stadz konst- och målare-embete. Några år senare fick han även tillstånd från Kommerskollegium att bedriva tapettillverkning.
Ditleff Ross var en av de mest produktiva kyrkomålarna i västra Sverige.

Läktarbröstet från 1757 har porträttmålningar av Jesus och elva lärjungar. Judas fick inte vara med.

På södra och norra långhusväggen finns sammanlagt 4 tavlor föreställande Jesus och lärjungarna, utförda av konstnär Joël Mila som var verksam i Göteborg. Tavlorna skänktes till kyrkan 1986 av Jerker Mila från Hestra.

Kyrkan ägde en gång i tiden en gammal silverkalk som stals i mitten av 1800-tal
et. Församlingen bekostade därför en ersättare, som man köpte av församlingen i Tranemo. Kalken var tillverkad år 1789 av Johan Malmsedt i Göteborg.
Johan hade gått i lära hos en guldsmed Alsing som hade en egen verkstad i hörnet av Magasinsgatan och Kyrkogatan i Göteborg. När läromästaren Alsing dog gifter sig Johan med hans änka Kristina Helena och övertog även verkstaden. Johan blev en erkänd guldsmed med en rik produktion och hans alster finns att beskåda i många kyrkor i Göteborgsområdet och Bohuslän. Johan Malmstedt kom även att influerade guldsmidet i England.

Mässhaken som finns i en monter i sakristian var i bruk redan på 1600-talet, men renoverades i början av 1900-talet.

Den mekaniska orgeln på läktaren i väster är byggd 1969 av Hermann Eule från Bautzen i den tyska delstaten Sachsen.

Klockstapeln fanns redan år 1699, och var då öppen och utan brädfodring. Den äldsta klockan, mellanklockan, hängde redan då i stapeln och kan dateras till 1500-talet.
1830 inköpte församlingen lillklockan, ursprunglige gjuten 1582 för Svenljunga kyrka. Klockan har senare blivit omgjuten flera gånger, senast på 1700-talet av Elias Fries Toresson i Jönköping.
Storklockan är gjuten 1951 av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.
Stacks Image 262108