Stacks Image 262101

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Månsarps kyrka


Framtagen 2022 av Smedberg Produktion AB för Månsarps församling.

Källor:
Webb: Månsarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: Månsarps kyrka och församling under ett och ett halvt sekel, G. Åberg.
Pdf: ”Månsarps kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings läns museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Informationsbroschyrer om Månsarps kyrka.
Hör om kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 57.6621,14.0775

Stacks Image 262123