Stacks Image 262084

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Markaryds kommun
Markaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Markaryds kyrka

Framtagen 2019 av Smedberg Produktion AB för Markaryds församling.

Källor:
Webb: Markaryds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Kyrkvägen. Markaryds kyrka 150 år 1857-2007”.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 - del 2 Småland och Öland”. ISBN 91-7192-821-9
Pdf: ”Markaryds kyrka - Arkeologisk förundersökning 2017”. Kalmar Läns Museum.