Stacks Image 262121

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Lemnhults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lemnhults kyrka

Filmen producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Bäckseda-Korsberga församling.
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3483
Pdf: ”Lemnhults kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning.” Jönköpings Läns
Museum Robin Gullbrandsson 2006.
Muntlig information.

Gps: 57,2881,15.2670

Stacks Image 262098