Stacks Image 262086

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Lannaskede gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Lannaskede gamla kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Lannaskede församling.
Bok: ”Den lutherska ikonen”. Carl Henrik Martling. ISBN 91-7271-019-5
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3483
Pdf: ”Lannaskede gamla kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson Jönköpings Läns Museum 2007.
Pärm i kyrkan: ”Lannaskede gamla kyrka”.

Gps: 57.3776,14.8661

Stacks Image 262060