Stacks Image 262115

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Kånna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kånna kyrka


Framtagen 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Pdf: ”Karakterisering och kulturhistorisk v
ärdering Kånna kyrka”. Smålands museum Katarina Bäck.

Gps: 56.7788,13.9003

Stacks Image 262135