Stacks Image 262056

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköping kommun
Kumlaby kyrka Visingsö

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kumlaby kyrka Visingsö

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Kumlaby kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jonas Haas Jönköpings Läns museum 2005.
Bok: ”Kumlaby kyrka - en guide om dess målningar och historia”. Pontus Folkesson 2010. ISBN 978-91-633-7290-2
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Den lutherska ikonen”. Carl henrik Martling 2001. ISBN 91-7271-019-5

Gps: 58.0551,14.3483

Stacks Image 262038