Stacks Image 262095

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vetlanda kommun
Karlstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Karlstorps kyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Vetlanda pastorat.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Karlstorps kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning ”. Jönköpings Läns museum. Helene Stalin 2004.
Webb: ”Ovanlig fasaddekor på Karlstorps kyrka”. Jönköping läns museum. Margareta Olsson.

Gps: 57.5119,15.5059

Stacks Image 262083