Stacks Image 262097

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Kalmar domkyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Kalmar domkyrka

Framtagen 2020 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Den lutherska ikonen”. Carl Hendrik Martling, ISBN 91-7271-019-5
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ” Sällsamheter i Småland - del 4 Kalmarbygden”. Peter Åkerman. ISBN 91-29-584264
Bok: ”Kalmar domkyrka. Sveriges kyrkor.” Ingrid Rosell & Robert Bennett 2987. IBSN 91-7192-771-9

Gps: 56.6645, 16.3656

Stacks Image 262082