kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kalmar kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Kalmar domkyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Den lutherska ikonen”. Carl Hendrik Martling, ISBN 91-7271-019-5
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ” Sällsamheter i Småland - del 4 Kalmarbygden”. Peter Åkerman. ISBN 91-29-584264
Bok: ”Kalmar domkyrka. Sveriges kyrkor.” Ingrid Rosell & Robert Bennett 2987. IBSN 91-7192-771-9

Gps: 56.6645, 16.3656

Stacks Image 262082