Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Högsby kommun
Högsby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Högsby kyrka

En sägen om Högsby kyrka berättar att då danskarna 1612 härjade i Småland under det så kallade Kalmarkriget, använde de kyrkan som stall. Några bevis för att det verkligen varit så har man inte funnit, men osannolikt är det inte. Man vet att så skedde med andra kyrkor, bland annat i södra delen av Östergötland.

Kyrkan såg då på 1600-talet helt annorlunda ut mot i dag. Bland annat hade kyrkan inget torn. Istället fanns en så kallad takryttare. Samt en sakristia och ingång från söder via ett vapenhus i trä.

Högsby kyrka som ursprungligen byggdes på 1300-talet har genom århundradenas lopp genomgått flera ombyggnader och förändringar. Under sent 1700-tal lät man riva valv och pelare och lade istället ett trävalv över hela kyrkans bredd.
Den första reparationen som omnämns utfördes redan år 1639, då kyrkan orgelverk blev reparerat av borgmästaren i Skänninge i Östergötland, Per Jonsson, för en summa av 130 daler kopparmynt.

På 1770-talet fick kyrkan sitt torn, men redan efter mindre än hundra år - på 1860-talet hade tornet med de tunga klockorna kommit i ett så miserabelt skick att man var oroliga för att det kunde störta samman. Församlingens prost lät därför hålla gudstjänsterna i skolhuset, och läsbarnen konfirmerades i annexförsamlingen Långemåla. Först efter noggranna undersökningar ansågs att ringningen i tornet kunde fortgå utan risk.

Läktarorgeln är från 1931, kororgeln invigdes 1987.

De flesta ljuskronorna i mittgången är av malm och från 1600-talet.

Ett Mariaskåp är placerat bakom korbänkarna, och är troligen ett inhemskt arbete från början av 1500-talet.

Det magnifika altarskåpet är daterat till 1490-talet och är tillverkad i Lübeck. Det är ett så kallat "Anna-skåp" med den heliga Anna, Jesu mormoder som centralgestalt, tillsammans med Maria och Jesubarnet. Benämningen för detta motiv brukar i bland också vara Anna Själv Tredje, som är en direktöversättning från tyskans Anna selbdritt.
I flyglarna till skåpet ser man de tolv apostlarna.

I kyrkans vapenhus finns en runsten daterad till mitten av 1000-talet.
Tidigare satt den placerad femton meter upp på fasaden till kyrktornet! Stenen placerade av någon anledning där när tornet restaurerades 1885, men togs ner igen när kyrkan renoverades 1966 och placerades då på sin nuvarande plats i vapenhuset. I översättning står där: ”Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande”.
Stacks Image 262066