kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Sävsjö kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Hylletofta kyrka

Även om Hylletofta kyrkan är ombyggd flera gånger så finns det fortfarande tydliga spår av den ursprungliga 1100-tals kyrkan. Till höger om porten på södra långsidan syns konturerna av var den ursprungliga huvudporten låg - och några av de kalkstenar som omgav den medeltida dörren finns ännu kvar.

Kyrkan klarade sig länge från ombyggnader, men på 1500-talet byggdes en sakristia, och utvändigt utförde man dekormålningar med röd färg. Fragment av dessa målningar han man återfunnit på väggen till absiden.

Koret och absiden på östra sidan är dock oförändrade sedan medeltiden – bortsett från fönstret. Och på insidan tillkom på 1600-talet de vägg och takmålningar vi kan se idag. Dessa målningar målades över med nya motiv i början av 1800-talet, men togs åter fram i mitten av 1950-talet.

Inne i vapenhuset står en mycket gamla kyrkdörr i smide lutad mot väggen. Dörren som är från tidig medeltid har ett fågelmotiv som skildrar Hylletoftas symbol "Hyllekråken”. Enligt en legend här i trakten skall motivet handla om hur man bestämde var kyrkan skulle ligga. Traditionen säger att man då skulle tagit kråkor, bundit ihop deras fötter och låtit dem flyga iväg. Där de landade byggde man kyrkan.
I vapenhuset finns också en piscina, som tidigare var vanligt i många kyrkor och fungerade som ett slags sköljho för heliga vätskor. Där hällde man till exempel ut överblivet nattvardsvin från kalken och dopvatten från dopfunten. Vätskan rann sedan ner i kyrkans grund och kom på så sätt i vigd jord. Piscinan fanns länge förvarade hos hembygdsföreningen i tron att det var en stenkvarn.

Inne i kyrkan finns flera föremål från tidig medeltid. Bland annat dopfunten som är från 1100-talet, smyckad med diverse figurer, bland annat odjur och demoner. Och på kyrkans södra vägg finns en relief inmurad med motivet ärekeängeln Mikaels kamp med draken, och som anses vara från 12- eller 1300-talet.

I slutet av 1700-talet förändrades Hylletofta kyrka radikalt. Då byggdes långhuset till med sju meter och en helt ny tornbyggnad uppfördes. Fönstren gjordes större och de utvändiga målningarna kalkades över.

Fram till 1870 saknade Hylletofta kyrkan orgel, men erbjöds då av Barkeryds församling att inköpa deras gamla då de köpt en ny. Den nuvarande orgeln kom på plats 1956.

Fram till 1780-talet hängde kyrkans båda klockor i en klockstapel på kyrkans södra sida. Den lilla klockan som fortfarande används är från 1400-talet, och den stora omgjöts 1790 av I M Fris i Jönköping. Kyrkan har också ägt en primklocka, som hängde i koret och användes vid mässan under katolsk tid. Så småningom såldes den lilla klockan, smältes om och användes sedan som vällingklocka på Bjärkaryds herrgård.

Kyrkan renoverades under mitten av 1990-talet – och överensstämmer i stor grad till det yttre med hur kyrkan såg ut under slutet av 1700-talet.