Stacks Image 262027

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Sävsjö kommun
Hylletofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hylletofta kyrka


filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Sävsjö pastoratt.
Bok: ”Bönehus och kyrkor i Sävsjö kommuns nio socknar”. ISBN 91-972326-7-X
Bok: ”Sällsamheter i Småland - del 3 Småländska höglandet”. Petter Åkerman. ISBN 91-29-59-3483

Gps: 57.4048,14.5064

Stacks Image 262047