Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Hossmo kyrkaFramtagen av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Pdf: ”Hossmo under yngre järnålder och tidig medeltid”. Ulrika Wennerström Smålands museum.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Dörby-Hossmo pastorat.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.6371, 16.2251

Stacks Image 262032