Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Hossmo kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hossmo kyrka

Filmen producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Pdf: ”Hossmo under yngre järnålder och tidig medeltid”. Ulrika Wennerström Smålands museum.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Dörby-Hossmo pastorat.
Muntlig information.

Gps: 56.6371, 16.2251

Stacks Image 262032