Stacks Image 262025

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Hamneda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hamneda kyrka


Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Södra Ljunga församling.
Pdf: ”Karakterisering och kulturhistorisk v
ärdering Hamneda kyrka”. Smålands museum Katarina Bäck.

Gps: 56.6996,13.8526