Stacks Image 262052

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Kalmar kommun
Halltorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Halltorps kyrka

Framtagen av C Smedberg för Södermöre pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Södermöre pastorat.
Folder: ”Halltorps kyrka”. Iwar Anderson 1956.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.4993, 16.1103

Stacks Image 262038