kyrkor i Växjö stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kalmar kommun

kyrkor
Växjö stift
lista

Halltorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Södermöre pastorat.
Folder: ”Halltorps kyrka”. Iwar Anderson 1956.
Information från Ove Carlsson, präst i Arby-Hagby och Halltorp-Voxtorps församlingar.

Gps: 56.4993, 16.1103

Stacks Image 262038