Stacks Image 262062

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Hakarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Hakarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Huskvarna pastorat.
Pdf: ”Hakarps kyrka - kulturhistorisk karaktärisering”. Jönköpings läns museum 2007. Robin Gullbrandsson.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3

Gps: 57.7964,14.3114

Stacks Image 262048