Stacks Image 262112

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Gränna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Gränna kyrka

Framtagen 2019 av C Smedberg för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Gränna-Visingsö pastorat.
Bok: Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lund 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Pdf: ”Gränna kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörenssen 2006. Jönköpings Läns Museum.
Pdf: ”Glasmåleri. Kulturhistorisk inventering av kyrkligt glasmåleri i Växjö stift, Jönköpings län”. Jonas Haas Jönköpings Läns Museum 2005.

Gps: 58.0202,14.4654

Stacks Image 262086