Stacks Image 262153

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Värnamo kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Fryele kyrka


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Värnamo pastorat.

Källor:
Webb: Värnamo pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Fryele kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Jonas Haas 2006.
Bok: "Sockenkyrkan i Fryele". Birgit Lindberg 1988.

Gps: 57.2613,14.1530


Stacks Image 262166