Stacks Image 262075

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Dädesjö gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Dädesjö gamla kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”Dädesjö och Eke. Sveriges kyrkor Småland”. Marian Ullén 1969.
Bok: ”En medeltida bildvärld. Dädesjö gamla kyrka”. Maria Ullén 2020. ISBN 978-91-7329-152-1

Gps: 57.0106,15.1069

Stacks Image 262061