Stacks Image 262117

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Burseryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Burseryds kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Burseryds kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings läns museum Mattias Sörensen 2005.
Bok: ”Burseryds kyrka”. C M Andersson. ISBN 91-630-1292-8
Bok: ”Medeltida kyrkor i Östbo, Västbo och Sunnerbo”. Stig Lundh 2016. ISBN 978-91-7527-121-7
Folder: "Burseryds kyrka".

Gps: 57.2082,13.2861

Stacks Image 262093