Stacks Image 262164

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Värnamo kommun
Bredaryds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bredaryds kyrka

Det finns en koppling mellan kyrkan i Bredaryd och Stortinget i Oslo. Båda byggnaderna är nämligen ritade av arkitekt Emil Viktor Langlet vid Överintendentsämbetet, som även gjort sig känd för att ta ritat ett antal centralkyrkor. Så dock inte här i Bredaryd där han lät ta fram ritningar till en mer traditionell kyrka. Har gjorde det dock ganska lätt för sig. Efter önskan från församlingen kopierade han ritningarna till Voxtorps kyrka utanför Värnamo.

Kyrkan hade en föregångare som var byggd i sten, och som sannolik var från medeltiden. Denna äldre kyrka byggdes ut så sent som i början av 1700-talet. Men i och med att befolkningen växte blev kyrkan för liten, och i mitten av 1800-talet ansåg kyrkoherden att man skulle bygga en ny kyrka.

1860 lades grundstenen och tre år senare revs den gamla kyrkan. Den nya stod helt klar 1864.
Murarmästare var Elias Petterson, Sandhult, och snickarmästare Bengt Andersson från Villstad.
En kännare av kyrkobyggnader kan förledas att tro att Bredaryds kyrka är något äldre än den verkligen är. Kyrka är byggd i en stil som kallas empire, och som var populär under första halvan av 1800-talet, alltså innan kyrkan byggdes, men empiretidens strama kyrkoideal var fortsatt populär i bygden, trots att den i övriga landet blivit omodern.
Ovan den västra porten sitter en stenplatta med förgylld inskription inmurad som berättar om kyrkans uppförande.

På sydvästra gaveln till långhuset finns en inmurad gravsten med en avbildning föreställande Arvid Månsson Stierna och hans hustru Catharina Nilsdotter Ribbing. Arvid Stierna som ägde säterierna S
äby i Bäckaby socken, Järanäs i Unnaryds socken samt Svanaholm i Ås socken, var 1591 ryttmästare och blev 1594 häradshövding i Tunaläns härad i nordöstra Småland, men dog 2 år senare. Hans begravningsvapen förvaras i tornkammaren.

I tornet hänger tv
å klockor. Den mindre klockan är omgjuten 1751, enligt uppgift av Andreas Wetterholtz i Malmö. Den andra är omgjuten fyra gånger, senaste 1873 av Johan A. Beckman i Stockholm. I en skrift från mitten av 1800-talet heter det att bredares klockor är ”de till ljudet vackraste i hela häradet”.

En stor del av inredningen är från byggnadstiden, bland annat den slutna bänkinredningen.

När altartavlan som målades 1894 av konstnären Ludvig Frid, föreställande Kristi himmelsfärd, kom på plats ersatte den ett träkors med törnekorna och mantel.

Den gamla kyrkans altaruppsats från början av 1700-talet är placerad på långhusets norra vägg och har s
ärpräglade snidade blomsterdekorationer, något som tala för att upphovsmannen är Gustaf Kihlman från Borås.
Nedanför står en ljusbärare från 1988 skapad av smedmästaren Gunnar Karlsson från femsjö.

Även den gamla predikstolen daterad till 1640 finns bevarad och går att se i tornkammaren en trappa upp från vapenhuset. Den predikstol som nu är i bruk är från när kyrkan byggdes, och tillverkades snickaren Eric Nyman fr
ån Reftele, som även gjort nummertavlorna med lyrkrön.

Dopfunten är från tidig medeltid och är försedd med romanska ringkedjor, men foten är betydligt nyare, och dopfatet i mässing är från 1940.

Triumfkrucifixet som är placerat på kyrkans södra vägg är från medeltiden och dateras till sent 1200-tal.

Golvuret skänktes till kyrkan 1851 av kyrkovärden Anders Petersson i Eskilstorp.

Den nuvarande orgeln med 20 stämmor byggdes i början av 1950-talet av den danske orgelbyggaren Troel Krohn, men innehåller delar av en orgel från 1870-talet. Bland annat är orgelfasaden från denna första orgel.
Kororgeln som är byggd av Ingvar Johansson från Långaryd, tillkom i samband med en renovering 1979-80, då kyrkan även fick sin nuvarande blågrå färgsättningen.
Stacks Image 262184