Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Vaggeryds kommun
Bondstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bondstorps kyrka

Framtagen av Christer Smedberg för Byarums pastorat.

Källor:
Webb: Byarums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bondstorps kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2005. Mattias Sörensen.
Bok: ”Kyrkor Jönköpings län Del 1”. Ulf Tecknare. ISBN 91-9707-0-3

Gps: 57.5896, 13.9237

Stacks Image 262093