Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Växjö kommun
Bergunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Bergunda kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.
Källor:
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi 1998. ISBN 91-89285-00-X
Häfte: ”Bergunda kyrka - en vägledning”. Anita Liepe.

Gps: 56.8603,14.7458

Stacks Image 262059