Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Ljungby kommun
Berga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Berga kyrka


Filmen producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader i Kronobergs län”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Heidi Vassi. ISBN 91-89285-00-X

Gps: 56.9223,13.9905

Stacks Image 262059