Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Jönköpings kommun
Barnarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Barnarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Växjö stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 1”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-0-3
Bok: ”Banarps kyrka”. Tabergs Bergslag XVIII. Lars Ahlberg 1997.
Pdf: ”Barnarps kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Robin Gullbrandsson 2007 Jönköpings Läns Museum.

Gps: 57.7086,14.1791

Stacks Image 262059