Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun
Anderstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista
Anderstorps kyrka

Det har funnits minst två föregångare till dagens kyrka i Anderstorp, belägna cirka 300 meter väster om den nuvarande kyrka, norr om Anderstorpsån. Man hade tänkt renovera och bygga ut den föregående kyrkan och man tog också fram förslag till detta arbete, som dock aldrig kom att utföras.

Anderstorps nuvarande kyrka är uppförd i mitten av 1800-talet, ritad av arkitekten Abraham Rafael Pettersson vid Överintendentsämbetet. Men vid bygget följde man inte helt Petterssons ritningar. Kyrkorummet gjordes bland annat bredare, och det rakt avslutande koret som Pettersson ritat kom inte till stånd. Istället avrundades koret och kyrkan försågs med sju fönsteraxlar på långsidorna istället för de fem ursprungliga på ritningen. 1967 utvidgades sakristian, men i övrigt är kyrkan utvändigt bevarad sedan byggtiden.

Altartavlan hade ursprungligen ett svepekors men detta byttes 1981 ut mot en snidad träskulptur av Kristus, tillverkad av konstnärinnan Margaretha Engström från Bankeryd. Hon finns bland annat representerad på Moderna Museet i Stockholm och på Länsmuseet i Jönköping. Det ursprungliga svepkorset finns fortfarande kvar och står nu placerad i sakristian.

En del av dopfunten är från 1500-talet, men fogades samman till sitt nuvarande utseende på 1920-talet.

Triumfkrucifixet är skapat av Eva Spångberg och skänktes till kyrkan 1989.

Kormattan är tillverkad 1955 av den kända textickonstnärinnan Agda Österberg.

Kyrkans orgeln är från 1972 utförd av Nils Hammarberg från Hovås utanför Göteborg. Orgeln står bakom den ursprungliga orgelfasaden från 1861 byggd av F Andersson.

Historien om Anderstorps kyrka är till en del också berättelsen om det lokala universalgeniet Sven Nilsson Morin som var verksam under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet. Sven var självlärd innovatör och har kallats Smålands egen Leonardo DaVinci.
Dessutom var han en framstående målare och träsnidare - och det är främst genom de senare egenskaperna han blivit känd för eftervärlden.

1770 fick han i uppdrag att tillverka en predikstol till Anderstorps då nybyggda träkyrka, alltså föregångaren till dagens kyrka, för en kostnad av 300 daler silvermynt. Dock var prosten Unnerus först tveksam till att låta Morin göra jobbet då han ansåg att man inte skulle lämna ett sådant betydelsefullt jobb till en amatör. Prosten blev nedröstad och Morin fick uppdraget.
Han hade nämligen lovar att om inte sockenborna blev nöjda med resultatet skulle han själv behålla predikstolen och inte kräva någon ersättning för arbetet.
När predikstolen, som han gjorde helt efter eget huvud, stod färdig efter två år var till och med prosten nöjd och bad att få sitt namn inristat. Sven vägrade eftersom han kom ihåg hur prosten motarbetat honom, och kommenterade att - inte kunde väl den högvördige prostens namn stå tillsammans med en fuskares! Prostens nämn blev aldrig inristat.
Sven fick hur som helst sedan dekorera hela kyrkan, vilket han höll på med fram till 1776.

Totalt fick Nilsson Morin 522 daler för sitt arbete i kyrkan, och då är inte målningen av kyrkbänkarna inräknad. Den fick nämligen varje bänkinnehavare betala för.

När det mitten av 1800-talet blev dags att bygga den nuvarande kyrka i sten i Anderstorp, eftersom den gamla träkyrkan inte klarat tidens tand, kunde man med visst besvär flytta över predikstolen hit till den nya kyrkan. Man fick såga upp gaveln på den gamla kyrkan för att få ut predikstolen och baldakinen, som idag räknas som en av dyrgriparna i Anderstorps kyrka och som är utan motstycke i landet.

De figurer som nu sitter på väggen intill predikstolen är också skapade av Sven Nilsson Morin, och satt en gång på den uppgång som predikstolen hade då den fanns i den föregående kyrkan.

Många av de målningsarbeten som Nilsson Morin gjorde i den gamla kyrkan försvann dock när kyrkan revs.
Men bland annat ett antal så kallade pannåer av hans hand, som tidigare satt i den gamla kyrkans läktarbröstning finns bevarade och är nu uppsatta i vapenhuset.

Sven fick sedan många uppdrag och i dag kan man studera hans arbeten i bland annat Gnosjö, Norra Unnaryds och Varbergs kyrkor. En av hans predikstolar finns också i Bosebo gamla kyrka på Kulturen i Lund.
Här i Anderstorps kyrka finns även ett golvur där fodralet är tillverkat av Sven Nilsson Morin.

Det berättas att Sven 1778 skänkte en mycket vackert snidad vagga till Gustav III med anledning av kronprinsens födelse – den senare Gustav IV Adolf. Vaggan var dock inte monterad utan bestod av 365 smådelar, och ingen vid hovet kunde sätta ihop den, inte ens de främsta hantverkarna i Stockholm.
Sven kallades till huvudstaden för att förklara sig. Kungen misstänkte att man drev gäck med honom. Det gick ju rykten om att han inte var far till en nyfödde prinsen! Inför allas ögon satte dock Nilsson Morin snabbt ihop vaggan - och det sägs att Gustav III blev så imponerad att han bland annat skänkte Vasaorden till Nilsson Morin, som även blev berättigad till Konstakademin utan kostnad. Huruvida denna historia är sann vet vi inte, eftersom det går många påhittade historier om Sven Nilsson Morin, men helt klart är att han senare vann medalj vid akademin i Stockholm.

Sven Nilsson Morin dog 1813 och ligger begravd på Gnosjö kyrkogård. Tyvärr finns inga av hans verktyg eller ritningar bevarade för eftervärlden. Dessa förstördes i en eldsvåda en tid efter hans död.

En av Nilsson Morins sentida ättlingar var underhållaren Magnus Härenstam.

Vi avslutar i klocktornet. Där hänger två klockor som tillsammans med en tredje klocka en gång hängde i en klockstapel tillhörande den föregående kyrkan på platsen. Storklockan som fortfarande används är gjuten 1633. de båda andra klockorna, mellanklockan och lillklockan omgjöts 1783 av Elias Fries i Jönköping, och fick tillsammans bilda den nuvarande lillklockan.
Det berättas att den stora klockan hade ett så förträffligt ljud att den kunde höras sju mil, vilket gjorde Jönköpingsborna sura. De uppmanade då att församlingen skulle skänka storklockan till staden alternativt låta borra i metallen så att ljudet dämpades. Klockan fick stanna kvar och även om ljudet nu inte når sju mil går det inte att finna någon åverkan på klockan.
Stacks Image 262095