Stacks Image 262082

Berättelser om kyrkor i Växjö stift
lista / karta Gislaveds kommun

Berättelser om kyrkor
i Växjö stift

lista

Anderstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Gislaveds pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Anderstorps kyrka”. Ann-Sofie Nilsson.
Utdrag ur bok av M Ullén. Avsnitt om träsnidare Sven Nilsson-Morin.
Pdf: Anderstorps kyrka - kulturhistorisk karaktärisering och bedömning. Jonas Haas Jönköpings Läns Museum 2006.
Bok: ”Den lutherska ikonen”. Carl Henrik Martling. ISBN 91-7271-019-5

Gps: 57.2839,13.6385

Stacks Image 262048